USB Module 4 Ports 8 Amp.

คุณสมบัติสินค้า:

แผงรักษาระดับแรงดันไฟตรง 12 - 5 โวลท์ แบบ USB

Share

แผงลดระดับแรงดันไฟตรง 12 โวลท์ เป็น USB 5 โวลท์
- USB 4 ชุด
- กระแสไฟที่จ่ายได้รวม 8 แอมป์
- การต่อสายไฟโดยไม่ต้องบัดกรี
- สามารถนำไปใช้งานในรถยนต์ หรือโครงการอื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์

Powered by MakeWebEasy.com