ข้อตกลงและเงื่อนไข

การดำเนินการจัดส่งสินค้า

ผู้ซื้อสามารถทำรายการสั่งซื้อใน www.brightgoldenage.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยทาง bga ต้องใช้เวลาในการดำเนินการและจัดเตรียมสินค้าประมาณ 1-3 วันทำการ เพื่อจัดส่งให้บริษัทขนส่งในวันและเวลาทำการปกติ  ทั้งนี้ ในวันหยุดต่าง ๆ จะไม่มีการส่งสินค้า แต่ bga อาจใช้วันเวลาดังกล่าวในการจัดเตรียมสินค้า  โดยทาง bga จะพยายามจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อโดยเร็วที่สุด หลังจากได้รับการยืนยันและชำระค่าสินค้าแล้ว

การรับประกันสินค้า

สินค้าที่มีการรับประกัน ถ้าชำรุดหรือใช้การไม่ได้จากการผลิต ทาง bga จะพิจารณาซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ โดยผู้ซื้อจะต้อง

1)    แจ้งเป็นข้อความเข้าทาง email: Brightgoldenage@gmail.com หรือทาง application Line: brightgoldenage โดยแจ้งอาการ ลักษณะการชำรุด และถ่ายภาพความเสียหายและภาพ Exp: มาเพื่อดำเนินการ
2)    Bga จะตรวจสอบและจะแจ้งผู้ซื้อให้ดำเนินการเรื่องการ claim ต่อไป ห้ามส่งสินค้าก่อนการยืนยันจาก bga
3)    สินค้าที่ต้องการส่ง claim จะต้องอยู่ในสภาพเดิม มีหมายเลข Exp: โดยไม่มีการดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมมาก่อนหน้าแล้ว
4)    ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าที่จะ claim กลับมายัง bga
5)    ในกรณีที่ bga ได้รับสินค้าที่ชำรุดจากการแจ้ง claim ที่ทางผู้ซื้อส่งคืนมาให้ bga แต่พบว่า สินค้านั้นเข้าข่ายในกรณีข้อ ๓ ข้างต้น ทาง bga ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันและการ claim โดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้านั้นเอง
6)    Bga จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าทดแทนใหม่ให้ผู้ซื้อ

Powered by MakeWebEasy.com